درباره

آرشیو اتاق خبر دیجی‌کالا

قرعه‌کشی روز سی‌‌وچهارم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز سی‌‌وسوم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز سی‌‌ودوم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز سی‌‌ویکم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز سی‌ام جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌ونهم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وهشتم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وهفتم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وششم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وپنجم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وچهارم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

قرعه‌کشی روز بیست‌وسوم جشنواره «ماه برکت» برگزار شد

دنیای دیجی‌کالا

ما پلتفرمی مبتنی بر تکنولوژی هستیم که مأموریت خود را ایجاد تجربه ای خوشایند از خرید و فروش برای تمام مردم ایران می دانیم. به عنوان پر مخاطب ترین فروشگاه آنلاین ایران و منطقه در مسیر تبدیل شدن به اولین مرجع خرید و فروش آنلاین هستیم و برای این هدف، ارائه خدمات منطبق با استانداردهای جهانی را مهمترین وظیفه خود می‌دانیم. مشتری محوری مهمترین ارزش کسب و کار ما در گروه دیجی‌کالاست و شفافیت، نوآوری، چابکی و مسئولیت پذیری دیگر ارزش های محوری ما در عرصه رو به رشد تجارت الکترونیک ایران هستند.

مراکز زیرساختی دیجی‌کالا در تهران

مراکز جمع‌آوری، پردازش و توزیع کالا