درباره

سهیل مقدم

معاونت تکنولوژی

سهیل مقدم

معاونت بازاریابی

امیر پاشا زانوس

شریک موسس، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید محمدی

شریک موسس، رییس هیئت‌مدیره

سعید محمدی

مراکز زیرساختی دیجی‌کالا در تهران

مراکز جمع‌آوری، پردازش و توزیع کالا