تغییر بسته‌‌‌بندی سفارش‌‌‌های دیجی‌‌‌کالا از اسفندماه

این مسابقه توسط داورانی از کشورهای روسیه، امارات عربی متحده، هلند و ایران ارزیابی شد و در نهایت طرحی از محمدرضا پارسا و علی حبیب‌‌‌الهی با نام «ایران» عنوان رتبه اول طراحی بسته‌‌‌بندی دیجی‌‌‌کالا را به خود اختصاص داد.