Logo
دیجی‌کالا زیر ذره‌بیندیجی‌کالا زیر ذره‌بین
Powered by AI

دیجی‌کالا زیر ذره‌بین

مردم ما را ارزیابی کرده‌اند

دیجی‌کالا زیر ذره‌بین

مردم ما را ارزیابی کرده‌اند

نگرش و احساس مردم نسبت به دیجی‌کالا

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

تبدیل‌شدن به یک برند محبوب و دوست‌داشتنی برای همه ایرانیان و ارائه بهترین خدمات به مشتریان، ما را بر آن داشت تا برای رسیدن به شناختی دقیق از دیدگاه‌ها، سلایق و داوری‌های مردم، پژوهشی اجتماعی و به‌صورت حرفه‌ای برگزار کنیم.

پرسش‌نامه این پژوهش توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بهمن 1401، اجرا شده است.

پژوهش اجتماعی دیجی‌کالا، به‌ دلیل گستره ملی، نمونه‌گیری منطبق بر معیارهای حرفه‌ای و اجرا توسط یکی از معتبرترین مراکز نظرسنجی کشور، داده‌های معتبری را برای شناخت وضعیت فروش آنلاین در ایران و ارزیابی مشتریان و مردم درباره خدمات‌رسانی دیجی‌کالا، در اختیار ما قرار داده و نتایج حاصل از آن در سطح ملی قابل‌تعمیم است.

این فصل به گزیده‌ای از داده‌های این پژوهش اختصاص‌داده‌شده و در انتهای آن نیز به ارزیابی دیجی‌کالا توسط شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برند کافرمایی ایران تلنت اشاره شده است.

خلاصه مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه پژوهش

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

- نمونه‌گیری برای معرف بودن نمونه در سطح ایران طراحی و اجرا شده است.

- حجم نمونه 3,559 نفر بوده‌اند که %50/4 آنها را مردان و %49/6 را زنان تشکیل می‌دهند.

- بیشترین حجم نمونه در استان تهران برابر 708 نفر و کمترین آن در گلستان و 45 نفر است. %51/2 افراد نمونه از مرکز استان‌ها و %48/8 نیز از یک شهر دیگر در هر استان بوده‌اند.

- گستره سنی پاسخ‌دهندگان بین 15 تا 90 سال با میانگین 37/7 سال است.

- میانگین تحصیلات در سطح دیپلم و پیش‌دانشگاهی است.

- شاغلان (%41/5) و خانه‌دارها (%30/2) بزرگ‌ترین گروه‌ها از نظر وضعیت اشتغال در نمونه هستند. %17/2 شاغل بخش دولتی و %82/8 در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.

- میانگین هزینه خانوار پاسخ‌دهندگان در ماه برابر 9/85 میلیون تومان بوده است. بیشترین فراوانی ذکر شده برای هزینه خانوار 10 میلیون تومان است.

حجم نمونه 3559 نفر بوده‌اند که 50/4 درصد آنها را مردان و 49/6 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
حجم نمونه 3559 نفر بوده‌اند که 50/4 درصد آنها را مردان و 49/6 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
بازه سنی پاسخ‌دهندگان بین 15 تا 90 سال با میانگین 37/7 سال است.
بازه سنی پاسخ‌دهندگان بین 15 تا 90 سال با میانگین 37/7 سال است.
میانگین تحصیلات در سطح دیپلم و پیش‌دانشگاهی است. شاغلان و خانه‌دارها بزرگ‌ترین گروه‌ها از نظر وضعیت اشتغال در نمونه هستند.
میانگین تحصیلات در سطح دیپلم و پیش‌دانشگاهی است. شاغلان و خانه‌دارها بزرگ‌ترین گروه‌ها از نظر وضعیت اشتغال در نمونه هستند.
میانگین هزینه خانوار پاسخ‌دهندگان در ماه برابر 9/85 میلیون تومان بوده است.
میانگین هزینه خانوار پاسخ‌دهندگان در ماه برابر 9/85 میلیون تومان بوده است.

دیجی‌کالا، نشان تجاری معتبر و خوش‌نام

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

از 3,559 شرکت‌کننده در پیمایش پرسیدیم، «آیا پیش‌ازاین نام فروشگاه دیجی‌کالا را شنیده بودید؟»، %81/1 پاسخ مثبت دادند.

38/5 درصد از خریداران اینترنتی، با شنیدن عبارت «فروشگاه اینترنتی» اولین نامی که به ذهنشان می‌رسد، دیجی‌کالا است.  5/2 برابر بیشتر از دومین نامی که به یاد می‌آورند.
38/5 درصد از خریداران اینترنتی، با شنیدن عبارت «فروشگاه اینترنتی» اولین نامی که به ذهنشان می‌رسد، دیجی‌کالا است.  5/2 برابر بیشتر از دومین نامی که به یاد می‌آورند.

از افرادی که گفته‌اند نام دیجی‌کالا را قبل از اجرای این پرسش‌نامه هم شنیده‌اند، پرسیدیم «کدام گزینه را درباره اعتبار نام تجاری دیجی‌کالا درست می‌دانید؟». پاسخ آنها:

اعتبار و خوش‌نامی دیجی‌کالا
اعتبار و خوش‌نامی دیجی‌کالا

دیجی‌کالا، فراوانی یک حس خوب

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

از افرادی که از دیجی‌کالا خرید کرده‌اند پرسیدیم «به‌طورکلی، تجربه خرید از دیجی‌کالا برای شما چه حسی داشته است؟»، آنها احساس خود را این‌طور بیان کردند:

احساس خود را نسبت به تجربه خرید از دیجی‌کالا
احساس خود را نسبت به تجربه خرید از دیجی‌کالا

در سؤال دیگری از پاسخ‌گویانی که دیجی‌کالا را می‌شناختند، پرسیدیم «به‌طورکلی با شنیدن نام دیجی‌کالا چه احساسی نسبت به این شرکت پیدا می‌کنید؟».

پاسخ آنها:

شنیدن نام دیجی‌کالا
شنیدن نام دیجی‌کالا
احساس خود را نسبت به تجربه خرید از دیجی‌کالا
احساس خود را نسبت به تجربه خرید از دیجی‌کالا

دیجی‌کالا از 19 بُعد

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

خود را در معرض ارزیابی قرار دادیم و از آن دسته پاسخ‌گویانی که تجربه خرید از دیجی‌کالا داشتند خواستیم که ما را در 19 ویژگی ارزیابی کنند.

آنها به هر کدام از ویژگی‌ها این‌طور نمره دادند:

ویژگی‌های دیجی‌کالا
ویژگی‌های دیجی‌کالا

کیفیت رفتار پیک‌های ارسال

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

پیک‌های دیجی‌کالا، آخرین نقطه خدمت به مشتری هستند. از کسانی که تجربه خرید از دیجی‌کالا داشتند پرسیدیم «دیجی‌کالا برای تحویل کالای مشتریان، از پیک‌های موتورسوار یا خودروهای حمل بار استفاده می‌کنند. نحوه‌ برخورد و ارتباط این تحویل‌دهندگان کالاها با خودتان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟».

آنها رفتار پیک‌های تحویل سفارش با خود را این‌طور ارزیابی کردند:

نحوه برخورد با تحویل‌دهندگان سفارش
نحوه برخورد با تحویل‌دهندگان سفارش
کیفیت خوب برخورد مامورهای ارسال دیجی‌کالا
کیفیت خوب برخورد مامورهای ارسال دیجی‌کالا

ارزیابی عملکرد مرکز تماس

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

از افرادی که تجربه خرید از دیجی‌کالا را داشته‌اند پرسیدیم «آیا تاکنون برای پرسیدن سؤالی یا طرح شکایتی با مرکز تماس یا واحد شکایات دیجی‌کالا تماس گرفته‌اید؟». %16/4 آنها گفته‌اند برای پرسیدن سؤال یا طرح شکایت، با مرکز تماس دیجی‌کالا ارتباط گرفته‌اند. یعنی %83/6 سفارش‌ها نیاز به هیچ سؤال یا طرح شکایتی از طرف مشتری نداشته است.

از آنهایی که برای پرسیدن سؤال یا طرح شکایتی با مرکز تماس دیجی‌کالا ارتباط گرفته‌اند پرسیدیم «برخورد کارکنان واحد پاسخ‌گویی چگونه بود؟»، %77/5 آنها گزینه‌های خوب و خیلی خوب را انتخاب کردند.

در سؤال دیگری از آنهایی که برای طرح سؤال یا شکایت تماس گرفته‌اند پرسیدیم «آیا به شکایت‌تان رسیدگی و مشکل‌تان حل شد؟»، %78/3 پاسخ مثبت دادند.

ارزیابی پاسخ‌گویی همکاران مرکز تماس
ارزیابی پاسخ‌گویی همکاران مرکز تماس
78/3 درصد از افرادی که با مرکز تماس ارتباط داشته‌اند، معتقدند به شکایت آنها رسیدگی شده و مشکلشان حل شده است.
78/3 درصد از افرادی که با مرکز تماس ارتباط داشته‌اند، معتقدند به شکایت آنها رسیدگی شده و مشکلشان حل شده است.

دیجی‌کالا پلتفرمی برای همه

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

بیش از نیمی (%51) از افرادی که قبلاً نام دیجی‌کالا را شنیده‌اند، می‌دانند که دیجی‌کالا یک مارکت‌پِلیس است و هر کسی کالایی برای فروش داشته باشد، با رعایت مقرراتی، می‌تواند کالایش را از طریق دیجی‌کالا بفروشد.

51 درصد افرادی که نام دیجی‌کالا را شنیده‌اند، می‌دانند دیجی‌کالا بازاری است که هر کسی می‌تواند با رعایت مقرراتی کالایش را در آن بفروشد.
51 درصد افرادی که نام دیجی‌کالا را شنیده‌اند، می‌دانند دیجی‌کالا بازاری است که هر کسی می‌تواند با رعایت مقرراتی کالایش را در آن بفروشد.

دیجی‌کالا، محبوب‌ترین برند کارفرمایی در ایران

به اشتراک بگذاریدshareEmail ShareTelegram ShareWhatsapp ShareWhatsapp Share

دیجی‌کالا برای دومین سال، به‌عنوان اولین برند محبوب کارفرمایی، در گزارش برند محبوب کارفرمایی ایران تلنت در سال 1401، معرفی شد.

این گزارش بر اساس نتایج نظرسنجی از 22,000 نفر از کارجویان انجام شده و از آنها خواسته شده از میان 7,657 شرکت که برند کارفرمایی معروفی دارند، سه شرکتی که علاقه دارند در آن کار کنند را انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، میزان حقوق دریافتی، فرصت ارتقای شغلی و امنیت شغلی از مهم‌ترین دلایل برای انتخاب این برندها بوده است.

برندکارفرمایی یک شرکت، تصویری است که کارجویان از کارکردن در آن شرکت در ذهن خود دارند و نقش مهمی در روند استخدام و جذب نیرو دارد.

دیجی‌کالا، محبوب‌ترین برند کارفرمایی در ایران
دیجی‌کالا، محبوب‌ترین برند کارفرمایی در ایران
scroll to top