درباره

اتاق خبر دیجی‌کالا
عصر تراکنش دیجی کالا مهر

معرفی سرویس جدید گروه دیجی‌کالا با عنوان دیجی‌کالا مهر؛ شفافیت و اعتماد در مسیر جدید مهربانی

به نقل از ماهنامه عصر تراکنش شماره 54، شماره سرویس جدید گروه دیجی‌کالا با عنوان «دیجی‌کالا مهر» با هدف تأمین نیاز مؤسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد در بستری شفاف و قابل اطمینان، از اوایل مهر 1400 شروع به کار کرد. دغدغه‌ای که منجر شد گروه دیجی‌کالا به سرویسی در حوزه فعالیت‌های عام‌المنفعه توجه کند، حلقه‌های گم‌شده‌ای در فضای نیکوکاری و خیریه ایران بود که دیجی‌کالا با توجه به استراتژی مسئولیت اجتماعی تلاش می‌کند تا پاسخی مبتنی بر ماهیت کسب‌و‌کار خود به آن داده شود. چالش بزرگی که در حوزه فعالیت‌های خیریه وجود دارد این است که از یک طرف، کسانی که قصد انجام کار خیر را دارند، بستری مناسب را برای شناخت مؤسسه‌های نیکوکاری و نیاز گروه‌های در معرض آسیب ندارند و از طرف دیگر مؤسسات مردم‌نهادی که در پی حل یا کاهش معضلات اجتماعی هستند نیز، جهت دسترسی وسیع به کاربران، پلتفرم جامعی را در دسترس خود نمی‌بینند. دیجی‌کالا مهر به‌عنوان یک پلتفرم تلاش می‌کند این ارتباط را در فضایی شفاف ایجاد کند تا ارزش‌های مورد نیاز برای هر دو طرف برآورده شود.

در فضای دیجی‌کالا مهر کاربران می‌توانند در جریان تمامی نیازهای کالایی مؤسسات نیکوکاری برای ارائه خدمات قرار بگیرند و به هر اندازه که مایل به مشارکت هستند، در اجرای این خدمات به گروه‌های هدف و در معرض آسیب سهمی داشته باشند. تمام این نیازها توسط سازمان‌‌‌های مردم‌نهاد و مؤسسات نیکوکاری شناسایی و از بین کالاهای موجود در دیجی‌کالا انتخاب و در صفحه رسمی هر مؤسسه نمایش داده می‌شود. در این شرایط نیکوکاران در فضایی شفاف می‌دانند که به چه گروهی و با چه هدف و نیازی کمک می‌کنند. دیجی‌کالا نیز  کلیه سود حاصل از کالاهای اهداشده نیکوکاران را در صندوق مهر خود جمع‌آوری کرده و مجدداً در امور اجتماعی و محیط زیستی هزینه خواهد کرد.

تا اواسط آذرماه و پس از گذشت حدوداً دو ماه از رونمایی این سرویس، 3300 نفر از کاربران دیجی‌کالا در پروژه‌های نیکوکاری مشارکت کرده‌اند و جمعاً ارزش قیمتی کالاهای اهداشده 615 میلیون تومان است. همچنین 45 مؤسسه فعالیت خود را در هفت حوزه تحصیل و سوادآموزی، سلامت و درمان، کارآفرینی و اشتغال، خدمات اجتماعی، محیط زیست و حیوانات، فرهنگ و هنر و امور مذهبی و نیکوکاری آغاز کرده و نیازهای خود را روی پلتفرم دیجی‌کالا مهر اعلام کرده‌اند.

در دیجی‌کالا مهر مؤسسات نیکوکاری پس از انجام ارزیابی‌های اولیه اجازه حضور در پلتفرم را خواهند داشت. در این فرایندهای ارزیابی تمامی مجوزهای مورد نیاز جهت فعالیت نیکوکاری چک می‌شود و پس از آن مؤسسات از طریق چک‌شدن پارامترهای گوناگونی نمره‌ای را از نظر شفافیت به دست خواهند آورد و در صورتی که از حداقل‌های مورد نیاز از نظر شفافیت برخوردار نباشند، اجازه حضور در دیجی‌کالا مهر را نخواهند داشت. همچنین این سازمان‌های مردم‌نهاد پس از دریافت و تأمین نیازهای کالایی به‌صورت فصلی گزارش‌های مورد نظر خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

دیجی‌کالا مهر تلاش می‌کند تا در بستری شفاف بتواند امکانات متنوعی از جمله پرداخت‌های خرد برای حمایت از مؤسسات نیکوکاری را در آینده نزدیک فراهم کند. این سرویس همچنین تلاش می‌کند نیازهای مختلف کسب‌وکارهای گروه دیجی‌کالا را در حوزه مسئولیت اجتماعی و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند.  دیجی‌کالا امیدوار است با سرویس جدید دیجی‌کالا مهر بتواند با فراهم‌کردن زیرساخت‌ لازم جهت مشارکت افراد علاقه‌مند، سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی،  حداکثر شفافیت و سهولت را در امور نیکوکاری برای حل مسائل اجتماعی و محیط زیستی ایجاد کند.

سرویس جدید گروه دیجی‌کالا با عنوان «دیجی‌کالا مهر» با هدف تأمین نیاز مؤسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد در بستری شفاف و قابل اطمینان، از اوایل مهر 1400 شروع به کار کرد. دغدغه‌ای که منجر شد گروه دیجی‌کالا به سرویسی در حوزه فعالیت‌های عام‌المنفعه توجه کند، حلقه‌های گم‌شده‌ای در فضای نیکوکاری و خیریه ایران بود که دیجی‌کالا با توجه به استراتژی مسئولیت اجتماعی تلاش می‌کند تا پاسخی مبتنی بر ماهیت کسب‌و‌کار خود به آن داده شود. چالش بزرگی که در حوزه فعالیت‌های خیریه وجود دارد این است که از یک طرف، کسانی که قصد انجام کار خیر را دارند، بستری مناسب را برای شناخت مؤسسه‌های نیکوکاری و نیاز گروه‌های در معرض آسیب ندارند و از طرف دیگر مؤسسات مردم‌نهادی که در پی حل یا کاهش معضلات اجتماعی هستند نیز، جهت دسترسی وسیع به کاربران، پلتفرم جامعی را در دسترس خود نمی‌بینند. دیجی‌کالا مهر به‌عنوان یک پلتفرم تلاش می‌کند این ارتباط را در فضایی شفاف ایجاد کند تا ارزش‌های مورد نیاز برای هر دو طرف برآورده شود.

در فضای دیجی‌کالا مهر کاربران می‌توانند در جریان تمامی نیازهای کالایی مؤسسات نیکوکاری برای ارائه خدمات قرار بگیرند و به هر اندازه که مایل به مشارکت هستند، در اجرای این خدمات به گروه‌های هدف و در معرض آسیب سهمی داشته باشند. تمام این نیازها توسط سازمان‌‌‌های مردم‌نهاد و مؤسسات نیکوکاری شناسایی و از بین کالاهای موجود در دیجی‌کالا انتخاب و در صفحه رسمی هر مؤسسه نمایش داده می‌شود. در این شرایط نیکوکاران در فضایی شفاف می‌دانند که به چه گروهی و با چه هدف و نیازی کمک می‌کنند. دیجی‌کالا نیز  کلیه سود حاصل از کالاهای اهداشده نیکوکاران را در صندوق مهر خود جمع‌آوری کرده و مجدداً در امور اجتماعی و محیط زیستی هزینه خواهد کرد.

تا اواسط آذرماه و پس از گذشت حدوداً دو ماه از رونمایی این سرویس، 3300 نفر از کاربران دیجی‌کالا در پروژه‌های نیکوکاری مشارکت کرده‌اند و جمعاً ارزش قیمتی کالاهای اهداشده 615 میلیون تومان است. همچنین 45 مؤسسه فعالیت خود را در هفت حوزه تحصیل و سوادآموزی، سلامت و درمان، کارآفرینی و اشتغال، خدمات اجتماعی، محیط زیست و حیوانات، فرهنگ و هنر و امور مذهبی و نیکوکاری آغاز کرده و نیازهای خود را روی پلتفرم دیجی‌کالا مهر اعلام کرده‌اند.

در دیجی‌کالا مهر مؤسسات نیکوکاری پس از انجام ارزیابی‌های اولیه اجازه حضور در پلتفرم را خواهند داشت. در این فرایندهای ارزیابی تمامی مجوزهای مورد نیاز جهت فعالیت نیکوکاری چک می‌شود و پس از آن مؤسسات از طریق چک‌شدن پارامترهای گوناگونی نمره‌ای را از نظر شفافیت به دست خواهند آورد و در صورتی که از حداقل‌های مورد نیاز از نظر شفافیت برخوردار نباشند، اجازه حضور در دیجی‌کالا مهر را نخواهند داشت. همچنین این سازمان‌های مردم‌نهاد پس از دریافت و تأمین نیازهای کالایی به‌صورت فصلی گزارش‌های مورد نظر خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

دیجی‌کالا مهر تلاش می‌کند تا در بستری شفاف بتواند امکانات متنوعی از جمله پرداخت‌های خرد برای حمایت از مؤسسات نیکوکاری را در آینده نزدیک فراهم کند. این سرویس همچنین تلاش می‌کند نیازهای مختلف کسب‌وکارهای گروه دیجی‌کالا را در حوزه مسئولیت اجتماعی و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند.  دیجی‌کالا امیدوار است با سرویس جدید دیجی‌کالا مهر بتواند با فراهم‌کردن زیرساخت‌ لازم جهت مشارکت افراد علاقه‌مند، سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی،  حداکثر شفافیت و سهولت را در امور نیکوکاری برای حل مسائل اجتماعی و محیط زیستی ایجاد کند.

این مطلب اولین بار در ماهنامه عصر تراکنش منتشر شده و در اتاق خبر دیجی‌کالا بازنشر شده است.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
پر بازدیدترین‌ها
محیط کار دیجی‌کالا
دیجی‌کالا محبوب‌ترین برند کارفرمایی در دومین گزارش ایران تلنت
پرداخت در محل دیجی کالا
راهنمای استفاده از سرویس پرداخت در محل دیجی‌کالا
دیجی کالا کاپ- علوم داده
ديجی‌کالا کاپ و چالش علم داده
هم‌قدم در راهی نیک، با بچه‌های دیابتی گابریک
تازه‌ترین‌ها

تندیس کسب و کار برتر به دیجی‌کالا رسید

23 شهریور 1401

تولد دوباره مشاغل محلی

23 شهریور 1401

۳۰‌ شرکت محبوب‌ برای جویندگان کار

17 شهریور 1401

پشت نیمکت‌ها ستاره‌ها نشسته‌اند؛ کمپین مشترک دیجی‌کالا مهر با بنیاد کودک آغاز شد

15 شهریور 1401

دیجی‌کالا محبوب‌ترین برند کارفرمایی در دومین گزارش ایران تلنت

12 شهریور 1401

دنیای دیجی‌کالا

تندیس کسب و کار برتر به دیجی‌کالا رسید

اندیشه پویا شماره 81

تولد دوباره مشاغل محلی

موبایل در دست کاربر

۳۰‌ شرکت محبوب‌ برای جویندگان کار

دنیای دیجی‌کالا

تندیس کسب و کار برتر به دیجی‌کالا رسید

اندیشه پویا شماره 81

تولد دوباره مشاغل محلی

موبایل در دست کاربر

۳۰‌ شرکت محبوب‌ برای جویندگان کار

مراکز زیرساختی دیجی‌کالا در تهران

مراکز جمع‌آوری، پردازش و توزیع کالا