درباره

پایداری اجتماعی و محیط زیستی

رویکرد ما در پایداری محیط زیستی

پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های آینده از اهداف اصلی دیجی‌کالا در حوزه پایداری محیط زیستی است. ایران با مسائل متعدد محیط زیستی روبرو است و تلاش برای کاهش حداکثری استفاده از منابع غیرقابل تجدیدپذیر و کمک به توسعه پایدار کسب‌وکار از جمله مسئولیت‌هایی‌ست که دیجی‌کالا در استراتژی‌های خود تعریف کرده است. در توسعه پایدار کسب‌وکار ما خود را متعهد می‌دانیم تا علاوه برتلاش برای کاهش فقر مادی و ایجاد اشتغال پایدار، از توجه به محیط زیست و رعایت قوانین محیط زیستی غافل نشویم و فراتر از آن با برنامه ریزی اقدامات اثرگذار و دوستدار محیط زیست تلاش کنیم به سمت کسب‌وکاری پایدار و سبز حرکت کنیم.

پایداری محیط زیستی

داستان‌های پایداری محیط زیستی

کاشت نهال امید از طریق امتیازهای دیجی کلاب

نهال امید؛ طرح دیجی‌کالا برای کاشت درخت با استفاده از امتیازهای دیجی‌کلاب

هدیه بذر در بسته‌های خرید کاربران دیجی‌کالا

لبخندی سبز برای زمین بساز؛ هدیه دیجی‌کالا به کاربران در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

روز زمین پاک

زمین را در آغوش بگیریم؛ جشنواره‌ی بزرگ دیجی‌کالا به مناسبت روز زمین پاک

درخت‌کاری

درخت بکاریم و بیشتر نفس بکشیم؛ دیجی‌کالا حامی زمین سبز

همه داستان‌ها

رویکرد ما در پایداری اجتماعی

رویکرد ما در پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی به معنای شناسایی و مدیریت تاثیرات کسب‌وکار در حوزه اجتماعی است و دیجی‌کالا تلاش می‌کند تا در راستای استراتژی مسئولیت اجتماعی خود نسبت به ذی‌نفعان کسب‌وکار پاسخگو بوده و برای افزایش اثرات مثبت و کاهش تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم خود اقداماتی را مدنظر قرار دهد. توجه به کیفیت زندگی افرادی که در تعامل مستقیم با کسب‌وکار هستند مانند اعضای خانواده دیجی‌کالا، توجه به رعایت عدالت در زنجیره تامین، بهبود تجربه مشتریان و افزایش تاثیرات مثبت بر جوامع محلی از جمله حوزه‌های مورد توجه در پایداری اجتماعی است.

داستان‌های پایداری اجتماعی

یلدای 1400 دیجی‌کالا

بلندترین لبخند سال در یلدای 1400 دیجی‌کالا

همه داستان‌ها

مراکز زیرساختی دیجی‌کالا در تهران

مراکز جمع‌آوری، پردازش و توزیع کالا