برای تجربه بهتر در این وبسایت، لطفا از صفحه نمایش بزرگتر استفاده کنید.

پایداری اجتماعی و محیط‌ زیستی

رویکرد ما در پایداری محیط زیستی

پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های آینده از اهداف اصلی دیجی‌کالا در حوزه پایداری محیط زیستی است. ایران با مسائل متعدد محیط زیستی روبرو است و تلاش برای کاهش حداکثری استفاده از منابع غیرقابل تجدیدپذیر و کمک به توسعه پایدار کسب‌وکار از جمله مسئولیت‌هایی‌ست که دیجی‌کالا در استراتژی‌های خود تعریف کرده است. در توسعه پایدار کسب‌وکار ما خود را متعهد می‌دانیم تا علاوه برتلاش برای کاهش فقر مادی و ایجاد اشتغال پایدار، از توجه به محیط زیست و رعایت قوانین محیط زیستی غافل نشویم و فراتر از آن با برنامه ریزی اقدامات اثرگذار و دوستدار محیط زیست تلاش کنیم به سمت کسب‌وکاری پایدار و سبز حرکت کنیم.

رویکرد ما در پایداری محیط زیستی

داستان‌های پایداری محیط زیستی

رویکرد ما در پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی به معنای شناسایی و مدیریت تاثیرات کسب‌وکار در حوزه اجتماعی است و دیجی‌کالا تلاش می‌کند تا در راستای استراتژی مسئولیت اجتماعی خود نسبت به ذی‌نفعان کسب‌وکار پاسخگو بوده و برای افزایش اثرات مثبت و کاهش تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم خود اقداماتی را مدنظر قرار دهد. توجه به کیفیت زندگی افرادی که در تعامل مستقیم با کسب‌وکار هستند مانند اعضای خانواده دیجی‌کالا، توجه به رعایت عدالت در زنجیره تامین، بهبود تجربه مشتریان و افزایش تاثیرات مثبت بر جوامع محلی از جمله حوزه‌های مورد توجه در پایداری اجتماعی است.

رویکرد ما در پایداری اجتماعی

داستان‌های پایداری اجتماعی

برای استفاده از مطالب وب‌سایت درباره گروه دیجی‌کالا، داشتن «هدف غیرتجاری» و ذکر «منبع» کافیست. تمام حقوق اين وب‌سايت نیز برای شرکت گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا است.