درباره

مسئولیت ما

مسئولیت ما

وقتی می‌گوییم دیجی‌کالا برندی ملی و برای همه ایران است یعنی فعالیت‌ها و اقدامات دیجی‌کالا بر گروه‌های مختلف اثرگذار است. مشتریان، فروشندگان، همکاران، رسانه‌ها و حاکمیت همگی از دی نفعان دیجی‌کالا هستند و گروه دیجی‌کالا به عنوان یک کسب‌وکار پاسخگو نسبت به تمام این گروه‌ها مسئول است. با اینکه دیجی‌کالا از همان ابتدای فعالیت، همواره در زمینه مسئولیت اجتماعی اقداماتی انجام داده است اما در سال‌های گذشته استراتژی سازمانی دیجی‌کالا در این زمینه به واسطه تشکیل واحد مستقل و منسجمی برای مسئولیت اجتماعی هدفمندتر و منسجم‌تر شده است. علاوه بر اقدامات حمایتی برای ذی نفعان مختلف دیجی‌کالا به ویژه فروشندگان و کسب‌وکارهای کوچک و همچنین پیگیری دغدغه‌های پایداری، آرمان‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی دیجی‌کالا اکنون با راه‌اندازی پلتفرم دیجی‌کالا مهر، که با اصل اول شفافیت پیش می‌رود، گام‌های مثبتی در راه تحقق برداشته است.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک

آغاز پروژه کارآفرینی بومی و محلی از تصمیم‌های مهم دیجی‌کالا در سال 99 بود؛ سالی که بسیاری از کسب‌وکارها با بحران ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند. این اقدام شروعی تازه برای ادامه فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و در معرض آسیب است.

پایداری اجتماعی و محیط زیستی

پایداری، مفهومی مهم و تعیین کننده در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست. توجه به کیفیت زندگی افرادی که در تعامل مستقیم با کسب‌وکار دیجی‌کالا هستند و همچنین برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سبز و حرکت به سمت توسعه پایدار، رویکرد دیجی‌کالا در حوزه پایداری را تعریف می‌کنند.

مراکز زیرساختی دیجی‌کالا در تهران

مراکز جمع‌آوری، پردازش و توزیع کالا